วิธีการเปลี่ยนฟิลม์ anycubic Replace FEP film for Photon Mono X

เรามาดูขึ้นตอนในการเปลี่ยนฟิลม์ ของเครื่อง Anucbic Mono X ที่หละขึ้นตอนแล้วลงมือทำตามได้เลย
สอนตั้งแต่การ ถอดและใส่อย่างถุกวิธี ด้วยการใช้ฝาน้ำอัดลมเพื่อ ช่วยลดการตึงเกินไปหลังจากการประกอบ
กลับ ป้องการการแตกหรือฉีกขาดด้วย เนื่องจากฟิลม์จะไม่ตึงจนเกินไป
มุมมอง
2560 Total Views
1 Members Views
2559 Public Views
การดำเนินการ
0 Likes
0 ไม่ชอบ
0 ความคิดเห็น
Share on Social Networks
แบ่งปันลิงค์
Use permanent link to share in social media
Share by mail

กรุณา login to share this video by email.

Embed in your website
Rating
0 0