Anycubic Photon Mono X

Anycubic Photon Mono X

Anycubic Photon Mono X
ช่วยเหลือ อัพเดทข่าวสาร ถามตอบ ปัญหา

วิธีการเปลี่ยนฟิลม์ anycubic Replace FEP film for Photon Mono X
เรามาดูขึ้นตอนในการเปลี่ยนฟิลม์ ของเครื่อง Anucbic Mono X ที่หละขึ้นตอนแล้วลงมือทำตามได้เลย
สอนตั้งแต่การ ถอดและใส่อย่างถุกวิธี ด้วยการใช้ฝาน้ำอัดลมเพื่อ ช่วยลดการตึงเกินไปหลังจากการประกอบ
กลับ ป้องการการแตกหรือฉีกขาดด้วย เนื่องจากฟิลม์จะไม่ตึงจนเกินไป
ไม่ถูกจัดหมวด
View all
วิธีการเปลี่ยนฟิลม์ anycubic Replace FEP film for Photon Mono X
Free preview
เรามาดูขึ้นตอนในการเปลี่ยนฟิลม์ ของเครื่อง Anucbic Mono X ที่หละขึ้นตอนแล้วลงมือทำตามได้เลย
สอนตั้งแต่การ ถอดและใส่อย่างถุกวิธี ด้วยการใช้ฝาน้ำอัดลมเพื่อ ช่วยลดการตึงเกินไปหลังจากการประกอบ
กลับ ป้องการการแตกหรือฉีกขาดด้วย เนื่องจากฟิลม์จะไม่ตึงจนเกินไป