Anycubic Photon Mono X

Anycubic Photon Mono X

Anycubic Photon Mono X
ช่วยเหลือ อัพเดทข่าวสาร ถามตอบ ปัญหา

ไม่ถูกจัดหมวด
View all
ขั้นตอนการติดตั้ง Wifi Function Instrutions Anycubic Mono x
Free preview
Want to know more about Anycubic printers?
Facebook:https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/
Instagram: https://www.instagram.com/anycubicofficial/
Twitter: https://twitter.com/anycubic3dprint
วิธีการเปลี่ยนฟิลม์ anycubic Replace FEP film for Photon Mono X
Free preview
เรามาดูขึ้นตอนในการเปลี่ยนฟิลม์ ของเครื่อง Anucbic Mono X ที่หละขึ้นตอนแล้วลงมือทำตามได้เลย
สอนตั้งแต่การ ถอดและใส่อย่างถุกวิธี ด้วยการใช้ฝาน้ำอัดลมเพื่อ ช่วยลดการตึงเกินไปหลังจากการประกอบ
กลับ ป้องการการแตกหรือฉีกขาดด้วย เนื่องจากฟิลม์จะไม่ตึงจนเกินไป